• Net zoals een boom
  met zijn wortels stevig in de grond staat,
  zo moeten jullie stevig in Hem geworteld staan.

  Kolossenzen 2 vers 7
 • Ik heb mooie plannen voor je, zegt de Heer.
  Plannen vol vrede, niet vol ellende.
  Want ik heb een hoopvolle toekomst voor je.

  Jeremia 29 vers 11
 • Wees niet bang, want Ik ben met je.
  Kijk niet angstig rond, want Ik ben je God.
  Ik maak je sterk. Ik help je.
  Ik houd je stevig vast en Ik kom voor je op.

  Jesaja 41 vers 10
 • De Heer is Koning!
  Juich en jubel, aarde!

  Psalm 97 vers 1
 • Weten jullie het dan niet?
  Hebben jullie het dan niet gehoord?
  De Heer is de Maker van de hele aarde.
  Hij is een eeuwige God.
  Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput.

  Jesaja 40 vers 27
 • Begrijp jij hoe de wolken zijn opgehangen?
  Begrijp jij iets van de wonderlijke dingen
  die de volmaakt wijze God doet?

  Job 37 vers 16

Voorwaarden

Hieronder vindt u de voorwaarden voor het gebruik van tekst uit de BasisBijbel

Het copyright berust bij stichting BasisBijbel. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van de website van BasisBijbel mag NIET op enige wijze gekopieerd, verspreid en doorgegeven worden, in gedrukte vorm, digitaal of anderszins, behalve onder de volgende voorwaarden:

1. Bij DIGITAAL gebruik mogen er maximaal 50 verzen per bijbelboek gebruikt worden zonder toestemming, op voorwaarde dat het gebruik van de digitale tekst gratis is. Voor commercieel gebruik of gebruik van meer bijbelverzen moet toestemming worden gevraagd bij de eigenaar van de BasisBijbel: stichting BasisBijbel.

2. Bij gebruik IN DRUK mogen er in totaal uit de gehele bijbel maximaal 50 verzen gebruikt worden zonder toestemming. Voor gebruik van meer bijbelverzen moet toestemming gevraagd worden bij de uitgever van de BasisBijbel: de ZakBijbelBond.

3. Bij ieder gebruik van tekst: uitsluitend onder vermelding van de naam BasisBijbel. Waar BasisBijbel wordt afgekort, dient de afkorting BB gebruikt te worden. Bij gebruik van tekst op foto's dient de naam BasisBijbel duidelijk leesbaar op de foto vermeld te worden.

4. Bij gebruik van beeldmateriaal: uitsluitend onder vermelding van de daarbij genoemde bron.

5. Tekst en/of beeldmateriaal mag niet bewerkt/gewijzigd worden.

6. Voor elementen in de website die zich in het publiek domein bevinden, geldt de daarbij behorende wetgeving. Deze licentie brengt daar geen verandering in.

7. Deze licentie brengt geen verandering in intellectuele eigendomsrechten van derden.


adres icon

BasisBijbel kopen

BasisBijbel cover
BasisBijbel als boek.
Paperback € 10,95
Hardcover € 18,95
›› Lees verder